Aastha Magazine

Tag : સૌ.યુનિ.માં યોજાનાર પરીક્ષામાં નોન-વેક્સિનેટેડ વિદ્યાર્થીને એક્ઝામમાં પ્રવેશ નહીં મળે

એજ્યુકેશન

સૌ.યુનિ.માં યોજાનાર પરીક્ષામાં નોન-વેક્સિનેટેડ વિદ્યાર્થીને એક્ઝામમાં પ્રવેશ નહીં મળે

aasthamagazine
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આગામી 27 જાન્યુઆરીથી પરીક્ષા શરૂ થઇ રહી છે. મહત્વનું છે કે આ પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓએરસીના બંને ડોઝ લીધેલ હોવાનું ફરજીયાત કરવામાં આવ્યું છે અને...