અમદાવાદની પાંચ ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફાર
Aastha Magazine
અમદાવાદની પાંચ ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફાર
અમદાવાદ

અમદાવાદની પાંચ ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફાર

અમદાવાદ વિભાગની પાંચ સ્પેશિયલ ટ્રેનોના સંચાલન સમયમાં પાંચથી દશ મિનિટનો ફેરફાર કરાયો છે. તા.૨૧ જુલાઇથી અમદાવાદ-હાવડા ૦૦ઃ૧૫ ને સ્થાને ૦૦ઃ૨૫ કલાકે ઉપડશે.

અમદાવાદ-બરૌની ૦૦ઃ૨૫ ને બદલે ૦૦ઃ૩૫ કલાકે ઉપડશે. સાબરમતી-જોધપુર મહેસાણા સ્ટેશન પર ૦૮ઃ૩૩ કલાકે પહોંચશે. સાબરમતી-ભગત કી કોઠી મહેસાણા સ્ટેશન પર ૦૮ઃ૫૩ની જગ્યાએ ૦૯ઃ૦૨ કલાકે પહોંચશે. જ્યારેપુણે-ભગત કી કોઠી મહેસાણા સ્ટેશને ૦૯ઃ૧૨ની જગ્યાએ ૦૯ઃ૧૮ કલાકે પહોંચશે.

Related posts

Speed News – 24/02/2022 | Aasthamagazine.News

aasthamagazine

Speed News – 31/03/2022 | Aasthamagazine.News

aasthamagazine

અમદાવાદ તો જાણે કોરોનાનું હોટ ફેવરિટ સ્થળ બની ગયુ

aasthamagazine

ઇવનિંગ ન્યૂઝ – આસ્થા મેગઝીન ન્યૂઝ Dt : 01/04/2022

aasthamagazine

Speed News – 04/03/2022 | Aasthamagazine.News

aasthamagazine

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથ સઘન પોલીસ-બંદોબસ્ત વચ્ચે સંપન્ન

aasthamagazine

Leave a Comment