રાજકોટ : ન્યારી–૧માં નર્મદા નીરનું આગમન;
Aastha Magazine
રાજકોટ : ન્યારી–૧માં નર્મદા નીરનું આગમન;
રાજકોટ

રાજકોટ : ન્યારી–૧માં નર્મદા નીરનું આગમન;

રાજકોટ શહેરના જળાશયોનું તળિયુ દેખાવા લાગતા મેયર ડો.પ્રદીપ ડવે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને પત્ર પાઠવી રાજકોટના જળાશયોમાં નર્મદા નીર ઠાલવવા માગણી કરી હતી. આ પત્ર પાઠવ્યાના ફકત છ દિવસમાં મુખ્યમંત્રી રાજકોટ પર વરસ્યા હતા અને મોઢે માગ્યુ નર્મદાનીર ફાળવી દીધું હતું. ગઈકાલે નર્મદાનીરનો જથ્થો રાજકોટ માટે રવાના કરાયો હતો જે આજે સવારે ૧૦–૩૦ કલાકે ન્યારી–૧ ડેમ ખાતે આવી પહોંચ્યો હતો. ન્યારી ઉપરાંત આજી–૧માં પણ નર્મદાનીર ઠાલવવામાં આવનાર છે તે માટે પમ્પિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. મોડામાં મોડું આજે સાંજ સુધીમાં આજી ડેમમાં પણ નર્મદાનીર આવી પહોંચશે.
રાજકોટના મુખ્ય જળોત આજી–૧ની કુલ ઉંડાઈ ૨૯ ફટ છે અને હાલ તેની સપાટી ૧૪.૯૦ ફટ છે તેમાં ૨૨૫ એમસીએફટી પીવાલાયક પાણી ઉપલબ્ધ છે. યારે ન્યારી–૧ની કુલ ઉંડાઈ ૨૫ ફટ છે અને તેની હાલની સપાટી ૧૩.૨૮ ફટ છે તેમાં ૩૨૯ એમસીએફટી પીવાલાયક પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. યારે ભાદર–૧ની કુલ ઉંડાઈ ૩૪ ફટ છે અને તેની હાલની સપાટી ૧૭.૨૦ ફટ છે. તેમાં હાલ ૧૩૯૦ એમસીએફટી પીવાલાયક પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે.

Related posts

રાજકોટ પીજીવીસીએલમાં વીજ કર્મીઓમાં પણ કોરોના સંક્રમણ ફેલાયું

aasthamagazine

ઇવનિંગ ન્યૂઝ – આસ્થા મેગઝીન ન્યૂઝ Dt : 18/02/2022

aasthamagazine

કોરોનાની ત્રીજી લહેર શાંત પડ્યાની આશા શહેરીજનો સેવી રહ્યા છે

aasthamagazine

રાજકોટ : ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું, ઠંડો પવન

aasthamagazine

રાજકોટ : આજી ડેમ છલકાયો પાણીની સમસ્યા નહિ રહે

aasthamagazine

રાજકોટની સુધા ધામેલીયા મહિલા યુવાનોને ડ્રગ્સના નશાની લતે ચઢાવે છે

aasthamagazine

Leave a Comment