શાળા કોલેજો શરૂ કરવા સરકારની લીલી ઝંડી
Aastha Magazine
શાળા કોલેજો શરૂ કરવા સરકારની લીલી ઝંડી
એજ્યુકેશન

શાળા કોલેજો શરૂ કરવા સરકારની લીલી ઝંડી

કોરોનાની લહેર થમતા શાળા કોલેજો શરૂ કરવા રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યમાં ૧પ જુલાઇથી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ધોરણ-૧ર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેકનીકલ કોલેજ-શિક્ષણ સંસ્થાઓને પ૦ ટકા કેપેસીટી સાથે શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. કોરોનાની લહેર થમતા શાળા કોલેજો શરૂ કરવા રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યમાં ૧પ જુલાઇથી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ધોરણ-૧ર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેકનીકલ કોલેજ-શિક્ષણ સંસ્થાઓને પ૦ ટકા કેપેસીટી સાથે શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે.રાજ્યમાં ધોરણ-૧ર ઉચ્ચત્તર માધ્યમિકની ૮૩૩૩ શાળાઓના ૬ લાખ ૮ર હજાર વિદ્યાર્થીઓ અને સરકારી, અનુદાનિત, સેલ્ફ ફાયનાન્સ તેમજ યુનિવર્સિટીઓની કુલ ૧૬૦૯ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાનોમાં ૮ લાખ ૮પ હજાર ર૦૬ વિદ્યાર્થીઓ આ સિવાય ઇજનેરી, ફાર્મસી અને પોલિટેકનીક કોલેજ મળીને કુલ ૪૮૯ ટેકનીકલ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ર લાખ ૭૮ હજાર ૮૪પ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે.

Related posts

આજના ન્યૂઝ બુલેટિન – આસ્થા મેગઝીન ન્યૂઝ Dt : 01/04/2022

aasthamagazine

ધો. 1 થી 9 સુધીની દરેક શાળાઓમાં 31 જાન્યુઆરી સુધી ઑનલાઇન શિક્ષણ

aasthamagazine

સરકાર ધોરણ-1થી 5ના શાળાના વર્ગો શરૂ કરશે

aasthamagazine

ઇવનિંગ ન્યૂઝ – આસ્થા મેગઝીન ન્યૂઝ Dt : 04/03/2022

aasthamagazine

આજના ન્યૂઝ બુલેટિન – આસ્થા મેગઝીન ન્યૂઝ Dt : 17/02/2022

aasthamagazine

RTE- રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન ઓનલાઈન પ્રવેશ માટે જરૂરી

aasthamagazine

Leave a Comment