શાળા કોલેજો શરૂ કરવા સરકારની લીલી ઝંડી
Aastha Magazine
શાળા કોલેજો શરૂ કરવા સરકારની લીલી ઝંડી
એજ્યુકેશન

શાળા કોલેજો શરૂ કરવા સરકારની લીલી ઝંડી

કોરોનાની લહેર થમતા શાળા કોલેજો શરૂ કરવા રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યમાં ૧પ જુલાઇથી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ધોરણ-૧ર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેકનીકલ કોલેજ-શિક્ષણ સંસ્થાઓને પ૦ ટકા કેપેસીટી સાથે શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. કોરોનાની લહેર થમતા શાળા કોલેજો શરૂ કરવા રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યમાં ૧પ જુલાઇથી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ધોરણ-૧ર, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેકનીકલ કોલેજ-શિક્ષણ સંસ્થાઓને પ૦ ટકા કેપેસીટી સાથે શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે.રાજ્યમાં ધોરણ-૧ર ઉચ્ચત્તર માધ્યમિકની ૮૩૩૩ શાળાઓના ૬ લાખ ૮ર હજાર વિદ્યાર્થીઓ અને સરકારી, અનુદાનિત, સેલ્ફ ફાયનાન્સ તેમજ યુનિવર્સિટીઓની કુલ ૧૬૦૯ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાનોમાં ૮ લાખ ૮પ હજાર ર૦૬ વિદ્યાર્થીઓ આ સિવાય ઇજનેરી, ફાર્મસી અને પોલિટેકનીક કોલેજ મળીને કુલ ૪૮૯ ટેકનીકલ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ર લાખ ૭૮ હજાર ૮૪પ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે.

Related posts

Speed News – 01/04/2022 | Aasthamagazine.News

aasthamagazine

મહારાષ્ટ્રમાં 24 જાન્યુઆરીથી ખુલશે 1થી 12 ધોરણની સ્કૂલ

aasthamagazine

ગુજરાતની શાળાઓમાં કોરોના વિસ્ફોટ સુરતમાં 532 વિદ્યાર્થીઓ પોઝિટીવ

aasthamagazine

ગુજકેટની 6 ઓગસ્ટે 70 ટકા કોર્ષની પરીક્ષા લેવાશે

aasthamagazine

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોએ ફરજીયાત રોજના 8 કલાક કામગીરી કરવી પડશે

aasthamagazine

રાજ્યમાં 5 ફેબ્રુઆરી 2022 સુધી ઓફલાઈન એજ્યુકેશન બંધ

aasthamagazine

Leave a Comment